A PLATAFORMA VECIÑAL CORNO DO MONTE SOLICITA TODA A INFORMACIÓN SOBRE A MINA DE FELDESPATO EN XINZO

A Plataforma Veciñal Corno do Monte baixo o amparo do artigo 23 da Lei 3/2008 do 23 de Maio, de ordenación da minería de Galicia, solicitou ao longo desta semana os informes técnicos perceptivos dos órganos ambiental, urbanístico e agrario sobre a mina de feldespatos as consellerías de Medio Rural, Medio Ambiente, Urbanismo e Industria. A Xunta de Galicia dispoñía de dous meses para elaboralos.

Así mesmo baixo o artigo 22 da citada lei, a Plataforma solicitou o informe técnico emitido polo concello de Xinzo.

Todo isto responde ao traballo continuado e incesable que está levando a cabo a Plataforma que representa a toda a veciñanza afectada, coa fin de poder alegar, en palabras da presidenta «coa lei na man»