Manifestación en Santiago

Texto que foi lido na manifestación de Santiago de Compostela este 2 de Xuño sobre A Limia.

Na Limia, temos o millor Entroido do mundo e producimos as millores patacas, como todos saben.

E iso e o que queremos defender, defender a nosa forma de vida como fixeron os nosos ancestros, como o facedes vos, os labregos e gandeiros actuais, como o faremos nos, as xeracions vindeiras.

Polo noso futuro, pedimos un plan sectorial, non para axudar a por minas, senon para o desarrollo da agricultura e gandaria, un plan que fomente e axude o desenvolvemento das zonas agricola-gandeiras de Galicia, que representan o 90% da economia galega, que son as que prevalecen e deben prevalecer en Galicia, e non as actividades que represenan o 1%, as mineiras.

Tamen pedimos que se axude a instalacion de novas empresas de transformacion dos nosos productos, e con ese plan sectorial agricola-gandeiro, señores da Xunta, con el crearemos empregos e aseguraremos o futuro da nosa terra e o futuro dos nosos fillos.

Porque a Limia non e unha mina.

Porque Galicia non e unha mina.

Se queres ve-las imaxes clica aquí: https://www.facebook.com/plataformacornodomonte/photos_stream